Inni napisali: Artykuł Marka Mirosa we „Wspólnocie”

W najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” znalazł się artykuł byłego burmistrza Gołdapi Marka Mirosa „Powtarzalność wyborów na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta”.

Jest to fragment szerszej analizy. Artykuł dotyczy lat 2002-2018, czyli okresu od wprowadzenia wyborów bezpośrednich na stanowiska prezydenta miasta, burmistrza i wójta.

Oprócz analizy znajdziemy w tekście odniesienia autora do ograniczenia kadencyjności prezydentów, wójtów i burmistrzów. Idzie konkretnie o odebrania prawa wyborcom do tego, by mieli możliwość wybierania swoich włodarzy na więcej niż dwie kadencje.

Autor pisze między innymi:

Dlaczego mieszkańcy pozbawieni są tego prawa? Ano z powodu arbitralnej decyzji polityków, którzy lepiej od wyborców wiedzą, na kogo powinni oddawać swój głos, a na kogo już nie. Jest to nieprzyzwoite i sprzeczne z zasadami demokracji. Jeśli mieszkańcy mają ochotę wybierać tę samą osobę na ósmą z kolei kadencję, bo wójt, czy burmistrz się sprawdził i zdaniem wyborców nadal jest zdolny do ich reprezentowania, to uzurpowanie sobie praw do regulacji w tym względzie jest zwykłą arogancją wobec tych, którzy powinni mieć prawo do suwerennej decyzji, kogo chcą obdarzyć swoim zaufaniem.


Aktualności

Powiązane artykuły