Z wizytą w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podsumowując działania oraz obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę „Rok dla Niepodległej”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boćwince uczestniczyli w niezwykłych warsztatach interaktywnych zorganizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, pt. „Z miłości do niepodległości”.

 

 

 

 

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu historycznego w oparciu o prezentację pamiątek historycznych i nagrań audiowizualnych. W części plastycznej, na podstawie autentycznych kart patriotycznych sprzed 100 laty uczestnicy zaprojektowali i wykonali  własną kartę. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pt. „Z miłości do niepodległości”. Lekcja przebiegła w przyjemnej atmosferze, zachęcającej do aktywnego uczestnictwa. Na zajęciach przekazane treści podane zostały w na tyle ciekawy sposób, aby jak najwięcej istotnych informacji uczniowie mogli przyswoić.

Na pamiątkę obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy otrzymali fotograficzny portret w czapce „maciejówce” wersji cyfrowej.

W kolejnej części zajęć, uczniowie mieli okazję zwiedzić sąsiadujący z Muzeum Park Etnograficzny nad rzeką Węgorapą. Eksponowane są tutaj przykłady tradycyjnego budownictwa mazurskiego – drewniane chaty z Krzyżewa (pow. ełcki) i Woźnic (pow. mrągowski), drewniana remiza z Ołownika i szachulcowa kuźnia z Zabrostu Wielkiego (pow. węgorzewski) oraz murowany dom z Węgorzewa.

W skansenowskich pomieszczeniach działają pracownie rękodzielnicze. W pracowni tkackiej powstają niepowtarzalne tkaniny, od prostych szmaciaków i krajek po tkaniny dwuosnowowe i sejpaki, natomiast w pracowni plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych wykonywane są tradycyjne ozdoby wnętrz oraz kopie roślin zielnych, kwiatowych i liści. W nowoczesnej pracowni garncarskiej wytwarzane są kopie dawnych naczyń, ale też różnego typu pamiątki ceramiczne.

Ulepione „pradawne” garnki można też wypalić w rekonstrukcjach tradycyjnych, archaicznych pieców garncarskich, które są ulokowane na obrzeżach skansenu. We wszystkich pracowniach prowadzone są zajęcia i szkolenia rękodzielnicze dostosowane do wieku i umiejętności kursantów.

SP w Boćwince


Aktualności

Powiązane artykuły