Grupy zrealizowały 11 zadań projektowych

W 2018 roku Polska obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości. Okazja ta stała się dla dzieci i ich wychowawczyń z oddziałów przedszkolnych przy SP3 do włączenia się w Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, pt: „Piękna Nasza Polska Cała”.

 

 

 

 

Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt realizowany był w placówce od września do grudnia 2018 r. Poszczególne grupy zrealizowały 11 zadań projektowych, które były dostosowane do ich wieku i możliwości. Udało się nauczyć i odśpiewać piosenki patriotyczne, zrobić piękną tablicę o tematyce patriotycznej, wysłać kartkę do autorki projektu pani Ludmiły Fabiszewskiej oraz bohaterom walki o niepodległość, posadzić drzewo pamięci jako symbolu życia i wolności, zorganizować pokaz mody patriotycznej, zatańczyć taniec ludowy, zorganizować konkurs plastyczny pt: „Moja mała Ojczyzna” i wiele innych.

Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Udział w projekcie wzbudził w przedszkolakach wiele emocji oraz spowodował okazję do dyskusji i pytań o swój ojczysty kraj. Treści poruszane w ramach realizacji tego projektu na pewno w pewnym stopniu przyczynią się do rozbudzania w dzieciach postaw patriotycznych oraz miłości do swojej ojczyzny.

Koordynator projektu – Katarzyna Antoniak


Aktualności

Powiązane artykuły