W najnowszym „Die Heimatbrücke” m.in. o jubileuszu kolei gołdapskiej

W najnowszym „Die Heimatbrücke”, wydawanym w Stade piśmie przedwojennych mieszkańców Gołdapi, między innymi o okrągłej, 140. rocznicy, otwarcia odcinka Królewsko-Pruskich Kolei Państwowych w powiecie gołdapskim. Autorem artykułu jest Dieter Zeigert. Jest też artykuł o zakończeniu I wojny światowej na ziemi gołdapskiej.

 

 

 

 

 

Otwarcie miało miejsce 15 Listopada 1878 r. 110-kilometrowy odcinek prowadził z Instenburga (obecnie Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim FR) do Lycka (czyli Ełku).

Dworzec kolejowy w Gołdapi na pocztówce z 1904 roku. Źródło: „Die Heimatbrücke” nr 4, 2018 r.

Budowa odcinka trwała cztery lata. Stały już wtedy magazyny kolejowe, rampy i zbiorniki wodne do lokomotyw parowych. Nie był jeszcze ukończony budynek gołdapskiego dworca. Na ukończeniu była lokomotywownia.

Gołdapski dworzec kolejowy na pocztówce sprzed II wojny światowej. Źródło: Zbiory prywatne.

Gołdap liczyła wtedy 4 600 mieszkańców i była jednym z pierwszych miast powiatowych połączonych z siecią oddziałów regionalnych.

Był to jednocześnie przełom cywilizacyjny, mający spory wpływ na rozwój gospodarczy powiatu. Na przykład wtedy z dwóch małych firm piwowarskich powstał browar Krecha, skąd piwo było sprzedawane również poza granicami prowincji. Blisko stacji powstał młyn parowy.

Do 6 250 w 1896 roku liczba mieszkańców miasta wzrosła, w 1905 roku do 8 400.

Wraz z otwarciem linii i rozgałęzień Angerburg (obecnie Węgorzewo) – Gołdap 1899 i Gołdap-Stalluponen (Stołupiany w obwodzie kaliningradzkim FR) 1900/1901, stacja przelotowa Gołdap stała się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Prusach Wschodnich.

Węzeł tak rozbudowany przestał istnieć wraz z końcem II wojny światowej.

Późnym latem 1944 r. Pojawiły się pierwsze ogólne ograniczenia ruchu pasażerskiego, zaś 20 października zarządzono ewakuację mieszkańców pociągiem w kierunku Ebenrode (dzisiejszy Niestierow).

Dzień później gołdapska administracja kolejowa przeniosła się do Angerburga, czyli obecnego Węgorzewa.

W walkach o Gołdap uczestniczył pociąg pancerny.

Dziękujemy redakcji „Die Heimatbrücke” i „Kreisgemeinschaft Gołdap” za nadesłanie egzeplarza pisma.

Gołdap tuż po I wojnie światowej. Źródło: Zbiory prywatne.

Gołdap tuż po I wojnie światowej. Źródło: Zbiory prywatne.

 

Powiązane artykuły