ZPEW zdobył Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W czwartek 29 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.W ramach II edycji tego projektu Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły i placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

 

 

 

 

Wśród wyróżnionych szkół znalazł się Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Wyróżnienie odebrała dyrektor szkoły Anna Kuskowska wraz z koordynatorem projektu Teresą Sowulewską.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany jest na okres 3 lat w uznaniu działań podejmowanych przez szkoły i placówki na rzecz kształtowania tożsamości narodowej i upowszechniania wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijania kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Dziękujemy i gratulujemy nauczycielom oraz uczniom ZPEW.

Szczególne podziękowania kierujemy do instytucji kultury i szkół w naszym mieście, z którymi współpracujemy.


Aktualności

Powiązane artykuły