Przeprowadziła zajęcia o formach pomocy bezdomnym psom

W trzecim dniu Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli pochylili się nad losem bezdomnych psów. Dzieci przyniosły karmę, koce, smycze, zabawki, legowiska – wszystko z myślą o podarowaniu tego zwierzętom ze schroniska Sonieczkowo pod Augustowem. Nasz gość – pani Maja Poniatowska, wolontariuszka działająca na rzecz zwierząt – odebrała podarunki i przeprowadziła zajęcia o formach pomocy bezdomnym psom podczas zimy, przekazała wiele cennych informacji o właściwym traktowaniu i wychowywaniu psów.

 

 

 

 

Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o pupilach. W oddziale przedszkolnym trwają tygodniowe zajęcia na temat praw dziecka, które dzisiaj poświęcone były obowiązkom i prawom związanym z zabawą.

Starsi uczniowie mieli dzisiaj wiele okazji do refleksji nad losem osób, które muszą uciekać ze swojego kraju oraz takich, które są wykluczone ze społeczeństwa. Najpierw dzieci oglądnęły film traktujący o uchodźcach w kontekście losu Polaków pod zaborami i uciekających przed okrucieństwem II wojny światowej. Następnie odbyły się warsztaty, których celem było wczucie się w rolę osoby wykluczonej.

W związku z tym, że analfabetyzm na świecie jest nadal poważnym problemem, bo 781 milionów osób dorosłych i 126 milionów dzieci nie potrafi pisać i czytać, zadania warsztatowe pokazywały powagę tej bariery, konsekwencje tego typu ograniczenia oraz uświadamiały komfort osób zdolnych do swobodnego komunikowania się w miejscu, w którym przyszło im żyć.
Ewa Kisyk


Aktualności

Powiązane artykuły