„Pomarańczowa wstążka” – kampania przeciwko przemocy wobec dzieci

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” ruszyła 1 listopada i sięgnęła do różnych miejsc w Polsce. Również w Gołdapi policjanci wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod patronatem Starosty Gołdapskiego przyłączyli się do tegorocznej akcji. W gołdapskich placówkach oświatowych odbyły się spotkania, pogadanki i pokazy filmów, które łączył jeden cel – zbudowanie świata wolnego od przemocy i krzywdy.

 

 

 

 

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod patronatem Andrzeja Ciołka Starosty Gołdapskiego aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody kampanii „Pomarańczowej wstążki”. Funkcjonariuszki wspólnie z Panią Agnieszką Zarzycką, psychologiem z OPS-u odwiedziły szkoły na terenie …., gdzie rozmawiały z dziećmi o agresji i przemocy oraz o tym, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach i gdzie zwrócić się po pomoc.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka, dlatego dla uwieńczenia podjętych w tym czasie działań wszystkie dzieci przyszły do szkoły ubrane na pomarańczowo lub z pomarańczowymi akcentami w ubiorze, jako ostrzeżenie i protest przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły