Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Uczniowie kończąc edukację, często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicą, stając się potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest handel ludźmi.

 

 

 

 

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który przypada 18 października i ma na celu uświadamianie przed takimi niebezpieczeństwami, jak: zmuszanie do prostytucji, niewolniczej pracy, żebrania na ulicy itp., podjęto działania profilaktyczne w postaci zajęć przeprowadzonych przez Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Gołdapi.

W trakcie zajęć funkcjonariusze przedstawili mechanizmy stosowane przez osoby zajmujące się handlem ludźmi. Młodzież dowiedziała się, jak chronić się przed manipulacją, została poinformowana o niebezpieczeństwach związanych z tranzytem ofiar, możliwością sprawdzania potencjalnych pracodawców, wskazano instytucje świadczące pomoc w sytuacjach niebezpiecznych bądź ofiarom. W drugiej części zajęć funkcjonariusze przedstawili zasady rekrutacji do służby w Straży Granicznej.

Spotkania dotyczące tematu przeciwdziałania handlowi ludźmi były kontynuowane przez pedagoga szkolnego. Działaniami profilaktycznymi objęto uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi: kl. 4 tl, 4 tgt, 3 tl. Na zajęciach wykorzystano prezentacje multimedialne, spoty i ulotki edukacyjne.

Elżbieta Krynicka, pedagog


Aktualności

Powiązane artykuły