“Keep calm and be tolerant”

Pod takim hasłem odbyła się w Gołdapi międzynarodowa wymiana młodzieży. Na zaproszenie uczniów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi przyjechała do Polski młodzież z Malty, Czech i Słowacji. Międzynarodowe spotkanie, które miało miejsce w dniach 2-11 lipca 2018 r. zostało zrealizowane dzięki funduszom z programu Unii Europejskiej Erasmus+, pozyskanym przez Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi.

 

 

 

 

 

Podczas 10-dniowego pobytu w Gołdapi młodzi ludzie poszerzali wiedzę o świecie, poznawali wzajemną kulturę, wymieniali się wiedzą o różnorodności kultur i narodów swoich regionów. Warsztaty, gra terenowa i wieczory narodowe – to przykłady działań, które służyły wzajemnemu poznawaniu się i integracji, a także realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Każdy dzień rozpoczynał się rozgrzewką fizyczną w strefie uzdrowiskowej. Następnie młodzież realizowała plan wymiany. W projekcie szczególnie ważną rolę odegrało przełamywanie barier pokoleniowych i obalanie stereotypów. Stąd spotkania młodzieży z seniorami i wspólnie przeprowadzone działania: warsztaty, rozmowy, gry oraz tańce i odgrywanie scenek nawiązujących do tytułu projektu. Końcowym efektem było nakręcenie krótkiego filmu przestawiającego odegrane scenki teatralne oraz wspólny taniec.

Młodzież gościła też w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie m.in. uczestniczyła w pieczeniu sękacza, odwiedziła Izbę Regionalną Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza w Gołdapi oraz spotkała się z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

Młodzi ludzie skorzystali również z lokalnych atrakcji, takich jak Piękna Góra, tężnie, park rozrywki „Mazurolandia”, spływ kajakowy Krutynią oraz safari.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież z czterech krajów otworzyła się na nawiązanie bliższych relacji z osobami starszymi (również niepełnosprawnymi) i wspólnie z seniorami wyrażała siebie i własne uczucia poprzez sztukę. Uczestnicy projektu wzmocnili postawy tolerancji dla odmienności narodowych i kulturowych.

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi przygotowuje się już do udziału w kolejnej międzynarodowej wymianie młodzieży, tym razem na Słowacji, dokąd zaprosiła nas tamtejsza organizacja partnerska. Wymiana odbędzie się w sierpniu 2018 r.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Link do filmu zrealizowanego podczas wymiany „Keep calm and be tolerant”:

 


Aktualności

Powiązane artykuły