Aktywni studenci – szansa na stypendium!

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Aktywny student – 2018/2019”.

 

 

 

 

Studencie:

– mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego;

– Twoja rodzina ma niskie dochody;

– osiągasz wysokie wyniki w nauce;

– masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną, działasz jako wolontariusz.

To stypendium jest dla Ciebie!

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez Gołdapski Fundusz Lokalny są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl

Wnioski w formie papierowej przyjmujemy do 24 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, dodatkowo jedynie formularz wniosku w formie edytowalnej należy przesłać ww. terminie na adres: gofund@wp.pl

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.

Zapraszam – Zbigniew Mieruński – prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

regulamin konkursu stypend_2018

wnios_o_stypend_2018_gfl

Powiązane artykuły