Alfred Partikel – malarz z Gołdapi – piewca mazurskiego krajobrazu

Szukając różnych informacji o Gołdapi, odkryłem niedawno, iż jednym z najważniejszych interpretatorów krajobrazu wschodnich Mazur przed II wojną światową był niemiecki malarz Alfred Partikel urodzony w 1888 r. w Gołdapi. Dorastał w Żytkiejmach, średnią szkołę ukończył w Insterburgu (obecnie Czerniachowsk), a malarstwo studiował w Królewcu, Monachium i Waimarze. Po studiach mieszkał i pracował w Berlinie i Ahrenshoop na północy Niemiec nad brzegiem Bałtyku.

 

 

 

 

 

W latach dwudziestych XX wieku, Alfred Partikel stał się jednym z najbardziej szanowanych berlińskich malarzy swojego pokolenia, brał udział w ważnych międzynarodowych wystawach malarstwa.

W 1929 roku zostaje powołany na stanowisko profesora malarstwa Akademii Sztuki Pięknych w Królewcu. Odbywa artystyczne podróże do Włoch, Holandii, Finlandii i Paryża. Zostaje członkiem kolonii artystycznej w Nidzie na Mierzei Kurońskiej.

Jego ulubionymi tematami są krajobrazy nadbałtyckie, głównie tworzone w okolicach Nidy i w Meklemburgii, a także plenery mazurskie, między innymi często maluje pasmo Szeskich Wzgórz. Wspólnie ze swoimi studentami wyjeżdża na plenery w okolice Gołdapi, Mieruniszek, Barć i Dubeninek. Jako nauczyciel miał wpływ na wielu malarzy młodego pokolenia wywodzących się z Królewca.

W 1937 roku jego twórczość zostaje zakwalifikowana przez hitlerowców do tzw. sztuki zdegenerowanej, czyli sztuki wpisującej się w trendy ówczesnej sztuki współczesnej oraz tworzonej przez artystów pochodzenia żydowskiego. Część prac Alfreda Partikela zostaje skonfiskowana przez nazistów i najprawdopodobniej zniszczona. Mimo to kontynuował pracę profesorską w Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu.

Malarz do lutego 1945 roku mieszka w Królewcu, skąd razem z innym artystą Eduardem Bischoffem, ucieka rowerem przed armią radziecką do swojego studia w Ahrenshoop. W październiku 1945 roku wychodzi na grzyby i ślad po nim ginie.

Alfred Partikel był jednym z najważniejszych wykonawców i interpretatorów krajobrazu mazurskiego, zwłaszcza mazurskich wzgórz na południe od Gołdapi. Jego prace początkowo nawiązywały do współczesnych mu nurtów: secesji, postimpresjonizmu i fowizmu, późniejsze prace, o stonowanej kolorystyce, wpisują się w klimat i kontynuację niemieckiego romantyzmu. W dojrzałej twórczości nie poddawał się artystycznym modom, przekazując w swoich pracach melancholie i szlachetny, wewnętrzny spokój inspirowany pustymi przestrzeniami i świetlistym niebem.

Jego dzieła znajdują się w kilku muzeach na całym świecie i zbiorach prywatnych.

Zbigniew Mieruński

Źródła:

https://www.mutualart.com/Artist/Alfred-Partikel/

http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/alfred-partikel/

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Partikel

Partikel, Alfred

Alfred Partikel

Powiązane artykuły