To był wspaniały rok

Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki 2017/2018. Podsumowania dokonała prezes Uniwersytetu Zofia Burel. Miniony rok był dla nas bardzo pracowity i jednocześnie bogaty w wydarzenia.

 

 

 

 

Jak co roku dwa lub nawet trzy razy w miesiącu prowadzone były wykłady na interesujące nas tematy. Mielismy świetnych i dobrze przygotowanych wykładowców, dzięki Fundacji „Innwarmia”.

Ponadto prowadzone były zajęcia w sekcjach: „Z kulturą na Ty” (sekcja literacka), Piosenki i żywego słowa”, (która brała czynny udział w spotkaniach wokalno-literackich, organizowanych co miesiąc przez Bibliotekę Publiczną), brydża sportowego, kulinarnej, aqua aerobic, informatycznej, fotograficznej i gimnastycznej (gimnastyka ogólnorozwojowa). W I semestrze prowadzone były zajęcia z języka angielskiego. Braliśmy aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszego środowiska. Widać nas było wszędzie.

Odbyliśmy szereg spotkań i wycieczek. W miesiącu maju gościliśmy 24-osobową delegację z UTW z Kiejdan (Litwa) – wizyta studyjna była objęta patronatem burmistrza Gołdapi i starosty. Wspólnie ze słuchaczami z Litwy odbyliśmy wędrówkę ścieżką ekologiczną po Puszczy Rominckiej w ramach realizacji projektu „Niech cała Polska pozostanie czysta i piękna”, zakończoną ogniskiem integracyjnym w Dubeninkach wspólnie ze Stowarzyszeniem „Głos Puszczy Rominckiej.” Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Powiatu Gołdapskiego.

W czerwcu odbyliśmy wspaniałą wycieczkę do Wrocławia i Pragi. Spotkaliśmy się i z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu i wymieniliśmy doświadczenia o działalności UTW.

Zadanie zostało wykonane dzięki finansowemu wsparciu samorządu gminnego.

Wszystkie nasze plany i zamierzenia zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym i dobrej współpracy z:

Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, Biblioteką Pedagogiczną i OPS.

Przed nami w lipcu wyjazd do sanatorium w Truskawcu (Ukraina), we wrześniu wycieczka – kierunek Włochy i piękna i słoneczna Toskania.

Warto być słuchaczem UTW, bo atrakcji jest dużo i nie ma czasu na nudy.

Wszystkim którzy nas wspierali serdeczne podziękowania. Słuchaczom i wszystkim życzę miłego wypoczynku, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Red. Gołdapski UTW

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły