„Europa – przyjazny dom dla różnorodności”

Pod takim hasłem przebiegała w Gołdapi w dniach 11-20 maja 2018 r. międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Na zaproszenie uczniów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi przyjechała do Polski młodzież z Litwy i Słowacji.

 

 

 

 

 

30-osobowa grupa młodych ludzi wraz z opiekunami spędziła cudowny czas Gołdapi, realizując szereg działań zaplanowanych w projekcie. Celem wymiany było pokazanie, jak różnorodna jest Gołdap i że można żyć w zgodzie na styku kultur i narodowości. Młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę o świecie, poznali wzajemne kultury, wymienili się wiedzą o różnorodności kultur i narodów swoich regionów.

O tym, że Gołdap jest przyjazna dla różnorodności, uczestnicy wymiany mieli okazję przekonać się każdego dnia pobytu. Nie tylko byli serdecznie przyjmowani przez gospodarzy instytucji, w których gościli (m.in. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi), ale również brali udział we wspólnych grach, zabawach i przedstawieniach. Podążali też śladami mniejszości ukraińskiej i niemieckiej – uczestniczyli w liturgii w parafii greckokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Baniach Mazurskich, gościli na Ukraińskim Jarmarku Folklorystycznym „Z Malowanej Skrzyni” w Kętrzynie, odwiedzili dom pn. „Haus der Heimat” a także cmentarz z okresu I wojny światowej. Obejrzeli również wystawę zdjęć i eksponatów w Izbie Regionalnej Muzeum Ziemi Gołdapskiej im M.M. Ratasiewicza w Gołdapi, a także wzięli udział w Dniach Otwartych Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, gdzie poznali pracę funkcjonariuszy.

Z kolei o różnorodności fauny i flory uczestnicy przekonali się goszcząc w gospodarstwie ekologicznym „Safari” oraz w tzw. Republice Ściborskiej.

Podczas wieczorów narodowych każda z grup zaprezentowała walory swojego kraju w wybrany przez siebie sposób (tradycyjne potrawy, prezentacja tradycyjnego tańca lub pieśni, itp.). Młodzież przygotowała również wystawę fotograficzną ze zdjęć wykonanych podczas wymiany.

W czasie wolnym Polacy, Słowacy i Litwini integrowali się poprzez aktywne spędzanie czasu m.in. w parku linowym, na kręgielni, zewnętrznej siłowni.

Młodzież zintegrowała się ze sobą i nawiązała nowe przyjaźnie. Na zakończenie wymiany wszyscy zgodnie zapewnili, że chętnie spotkają się ponownie, tym razem np. na Słowacji.

Magdalena Mackiewicz

Koordynator projektu

 


Aktualności

Powiązane artykuły