Cykl warsztatów dla uczestników OHP

Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w cyklu  edukacyjnych warsztatów  poświęconych profilaktyce uzależnień. Materiał został opracowany i przedstawiony w pięciu blokach tematycznych stanowiących jedną całość. Część 1: Uzależnienie, część 2: Pole minowe, część 3: Trawa, część 4: Amfetamina, część 5: Pozytywne przekierunkowanie.

 

 

 

Zajęcia przeprowadził instruktor terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem pan Leszek Korzeniecki.

Zajęcia charakteryzowały się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, przyczyniły się z do wzrostu ich świadomości na temat szkodliwego działania środków psychoaktywnych a w konsekwencji wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa młodzieży w placówce i poza nią.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018”.

Kadra pedagogiczna

 


Aktualności

Powiązane artykuły