Ze Starostwa: Spotkanie dotyczące RPO WiM 2014-2020

W czwartek. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek przywitali gości i otworzyli spotkanie.

 

 

 

Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych jako zainteresowani aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014-2020 byli głównymi uczestnikami spotkania. Zaproszeni prelegenci przedstawili główne założenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w kontekście możliwości aplikowania o środki.

Poszczególne punkty programu dotyczące m.in. środków dla przedsiębiorców, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także harmonogram naborów w 2018 r. omówili: Barbara Bąkowska – prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Joanna Kruszewska-Papuszka – dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Unijnych Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Dorota Solnicka – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kinga Krupińska – kierownik Biura Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

 

Powiązane artykuły