Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji …

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji w środę w Bibliotece Publicznej 18 odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem – poetą, eseistą, redaktorem sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos”, dyrektorem Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

 

 

 

 

 

Wojciech Kass zaprosił przybyłych na spotkanie do stworzonego przez siebie poetyckiego świata nie tylko za pomocą liryki, ale także w sposób niezwykle barwny opowiadając o swoim procesie twórczym. Podczas spotkania nawiązał do kondycji współczesnego świata i miejsca, jakie dziś zajmuje w nim poeta i jego poezja. Uczestnicy spotkania, jak sami stwierdzili, byli pod ogromnym wrażeniem po przeczytaniu kilku wierszy przez poetę. Spotkanie z poetą to okazja do bezposredniego zetknięcia się z nietuzinkowym poetą, który ma już w polskiej literaturze ugruntowaną pozycję.

 

 

Wojciech Kass autorem tomów poetyckich: Do światła, Jeleń (za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach),  Prószenie i pranie, Przypływ cieni i Gwiazda Głóg (nominowany do Wawrzynu Nagrody Literackiej Warmii i Mazur), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim). Wiry i sny (nominowany do Wawrzynu Nagrody Literackiej Warmii i Mazur) oraz 41 ).

W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny (nominowany do Nagrody Literackiej Stołecznego Miasta Warszawy), 2016 ukazał się wybór poezji Pocałuj światło. 89 wierszy.


Aktualności

Powiązane artykuły