Ze Starostwa: Otrzymali odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”

W poniedziałek, 19 lutego starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł rolników, którym wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

 

 

Odznaki otrzymali:

Pan Jan Puchłowski, który wraz z żoną od 2000 r. prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 42 ha. Główny kierunek to hodowla bydła mięsnego, które przeznaczone jest na eksport. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie podstawowe maszyny. Siedem lat temu rolnik pozyskał unijne środki finansowe z PROW na zakup maszyn rolniczych. Pan Jan Puchłowski chętnie angażuje się w pomoc sąsiedzką, pomagał również żonie, która przez 2 kadencje była sołtysem.

Pani Jolanta Siebert, która wraz z mężem od 1995 r. prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni około 114 ha (łącznie z dzierżawami). Obecnie główny kierunek produkcji stanowią sady na powierzchni około 70 ha, w których uprawia się przede wszystkim jabłonie. Na pozostałym areale uprawiane są mieszanki traw. Pani Jolanta Siebert jest otwarta na potrzeby środowiska, podejmuje działania na rzecz integracji lokalnej prowadząc działalność świetlicy wiejskiej w miejscowej remizie OSP.

Pani Joanna Godlewska, która wraz z mężem od 2004 r. prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni około 80 ha. Główny kierunek to hodowla bydła opasowego. W gospodarstwie produkuje się pasze na potrzeby bydła i prowadzony jest program rolno-środowiskowy. Uprawy to trwałe użytki zielone, mieszanki zbożowe, nostrzyk biały, pozostałe to mieszanki traw z motylkowymi. Gospodarstwo jest nowoczesne, zbudowane na bazie starych budynków, wyposażone we wszystkie podstawowe maszyny. W roku 2013 rolniczka pozyskała unijną dotację z PROW na modernizację gospodarstwa. Pani Joanna Godlewska posiada wyższe wykształcenie rolnicze oraz uprawnienia doradcy rolno-środowiskowego i rolnego. Od 2011 r. prowadzi jednoosobową firmę „Radrol”- doradztwo w rolnictwie, świadcząc usługi doradcze rolnikom.

Starosta pogratulował odznaczonym zaangażowania w tak ciężką pracę oraz życzył wytrwałości i sukcesów w dalszym prowadzeniu gospodarstw.

Red. Starostwo Gołdapskie


Aktualności

Powiązane artykuły