Każda z gołdapskich szkół ma jakiś wyróżnik

Każda z gołdapskich szkół podstawowych ma jakiś wyróżnik. Jedna kładzie większy akcent na ekologię, inna na dziedzictwo lub szkolne inscenizacje. Jest istotne by dodatkowa działalność edukacyjna była klarowna i by nie było nadmiernego tematycznego miszmaszu. Wydaje się, że do takich szkół o wyrazistym profilu należy gołdapska „Jedynka”.

 

 

 

 

 

Część z nas pamięta świetnie przygotowane ubiegłoroczne gminne obchody Dnia Edukacji w gołdapskiej „Jedynce” – zorganizowane profesjonalnie i klarownie, i nie był to jedyny przykład tak zrealizowanego szkolnego koncertu w tej placówce. Innym jest choćby koncert charytatywny „Spełniamy marzenia”, podczas którego zebrano 12 100,00 złotych na turnus rehabilitacyjny niepełnosprawnego Jakuba.

Te i inne aspekty działalności gołdapskiej „Jedynki” analizowała w poniedziałek Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gołdapi podczas odwiedzin w szkole.

Członkowie komisji spotkali się nie tylko z dyrekcją, ale również z uczniami podczas lekcji. Ich obecność zbiegła się z wizytą gości z Bangladeszu, którzy odwiedzili placówkę w ramach projektu „Edukacja Globalna”.

„Jedynka” jest szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi. Na zajęcia w 25 oddziałach uczęszcza 471 uczniów. Nauczanie prowadzi 37 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 kontraktowy i 3 stażystów. Szkoła wprowadziła elementy nauczania indywidualnego.

Oprócz wspomnianego koncertu warto jest wymienić jeszcze przynajmniej kilka ubiegłorocznych wydarzeń związanych z działalnością Szkoły Podstawowej nr 1. Część z nich zaistniała dzięki uczestnictwu w projektach ogólnopolskich i pozyskanym grantom.

W listopadzie szkoła otrzymała certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Certyfikat dostało w regionie 86 szkół spośród 252 wnioskujących.

Szkoła przystąpiła do projektu „Edukacja Globalna” i w ramach tego projektu nauczycielka zdobyła nagrodę za scenariusz.

W ramach unijnego projektu „Dobry start lepsze jutro” w „Jedynce” powstało szkolne studio nagrań. Placówka otrzymała niezbędny sprzęt, zaś uczniowie uczestniczyli w warsztatach radiowych. Dodatkowo w ubiegłym roku z pozyskanych środków zewnętrznych szkoła realizowała przedsięwzięcia: „Mamo, tato, nie jadę samochodem”, „Dobry start lepsze jutro” oraz „Zdrowe życie, dobre życie”.

To tylko część przykładów działalności edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1. Można tu jeszcze bowiem wymieniać między innymi festyny, jasełka, wycieczki, kontakty z innymi instytucjami, sukcesy sportowe, czy działalność wolontariacką.


Aktualności

Powiązane artykuły