Na piątkowej sesji nadzwyczajnej o inwestycji nad jeziorem

Piątkowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotyczyła projektu „Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap” i podwyższenia w budżecie gminy puli środków przeznaczonych na ten cel. Wiąże się to jednocześnie ze zmianami w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2023.

 

 

 

 

 

Jak infomuje Urząd Miejski w Gołdapi: Wszystkie złożone do jednego z przetargów oferty przewyższają wysokość środków jakie były zabezpieczone w budżecie zgodnie z wcześniejszym szacowaniem. By rozstrzygnąć przetarg Gmina musiała zapewnić dodatkowe pieniądze.

Podwyższono zatem, zaplanowane na rok 2018, wydatki inwestycyjne o 563 tys. złotych, co jednocześnie zwiększy dochody gminy.

Projekt rozbudowy nabrzeża oszacowany został na 4,2 mln złotych, z czego 81 proc. to środki zewnętrzne. W ramach przedsięwzięcia między innymi unowocześnione zostaną boiska do siatkówki plażowej. Ma powstać szkółka żeglarska co wiąże się z zakupem nowego sprzętu. Przebudowany zostanie hangar do sprzętu pływającego, sanitariaty i kuchnia polowa.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły