Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę sportową

Polecamy samorządom informacje o Programach Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczących dofinansowania infrastruktury sportowej.

 

 

 

1.       Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Na jego realizację MSiT zaplanowało kwotę 21 mln zł.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Więcej informacji poniżej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2227,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html

2.       Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.  Na jego realizację MSiT zaplanowało kwotę 150 mln zł. Więcej informacji poniżej:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

Powiązane artykuły