Mniej prac domowych dla uczniów?

Na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie znalazła się informacja od wicekuratora, w której czytamy między innymi: „Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi.

 

 

 

 

 

Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.”

 

Cały tekst pod linkiem:

http://www.ko.olsztyn.pl/2018/01/29/komunikat-warminsko-mazurskiego-wicekuratora-oswiaty-do-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli/


Aktualności

Powiązane artykuły