Z Urzędu Miejskiego: Inwestycje w ekologię

W 2018 Urząd Miejski w Gołdapi uruchomił gminny program ukierunkowany na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła przyjazne środowisku. Nabór wniosków zaplanowano do 31 marca.

 

 

 

 

Na pierwszy, pilotażowy etap programu Gmina Gołdap przeznaczyła 90 tys. złotych. Wnioski niezrealizowane w tym roku z powodu wyczerpania środków, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności za rok. Program cieszy się już duża popularnością.

– Mamy w Gołdapi najczystsze powietrze w Polsce – mówi Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. – Uważam, warto o nie dbać. Cieszy mnie, że również w ten sam sposób widzą to mieszkańcy. Będę się starał, by w przyszłym roku nasz program wymiany pieców był kontynuowany, a nawet rozszerzony.

Wymiana nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła to nie tylko inwestycja w turystykę i walory środowiska. To również wyraz troski o zdrowie najbliższych. Alarmujące statystyki wskazują, że wdychanie pyłów zawieszonych powoduje w Polsce około 3500 przedwczesnych zgonów rocznie.

Program kierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Aby otrzymać dotację należy zadeklarować wymianę starego pieca węglowego na wysokowydajne, przyjazne środowisku źródło energii. Na wsparcie mogą również liczyć osoby, które zdecydują się na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Limit wsparcia określono na 3 tys. złotych w przypadku wnioskodawców indywidualnych lub 4 tys. złotych w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Lokatorzy domów wielorodzinnych powinni przemyśleć wymianę pojedynczych, nieefektywnych pieców na jedno wydajne, wspólne źródło ciepła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu 87 615 60 23.

Powiązane artykuły