Chętni mogli usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki…

We wtorek 13 lutego klasy 0-III z SP 5 odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Gołdapi. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie sprzętu, jakim straż dysponuje na co dzień.

 

 

 

 

Strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Dzieci oglądały wozy strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Chętni mogli usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, czy potrzymać wąż. Strażacy opowiedzieli dzieciom o zadaniach realizowanych przez straż pożarną, sposobach alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia.

Wszyscy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzieci mogły też zobaczyć pokaz zjazdu po rurze do akcji ratunkowej co podobało im się najbardziej.

Wioletta Pietrołaj


Aktualności

Powiązane artykuły