Dowiedzieli się między innymi, jaką rolę w przemyśle odgrywa powietrze

W środę 17 stycznia wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był jednym z działań podjętych w ramach projektu „Świat bez tajemnic” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

W Koperniku uczniowie mieli do dyspozycji około 400 eksponatów, a także przestrzeń warsztatową Majsterni i Teatr Wysokich Napięć. Mieli również możliwość skorzystania z zajęć w laboratoriach – biologicznym i fizycznym. W laboratorium biologicznym wzięli udział w zajęciach pt. „Pokaż kotku, co masz w środku”.

Dowiedzieli się tam, jak odbarwiać tkanki, obserwowali wypreparowane narządy oraz obserwowali rozproszenie i odbicie światła. W laboratorium fizycznym odbyły się zajęcia „Pod ciśnieniem”, podczas których uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę ma powietrze w przemyśle, a także jak projektować, montować i sterować układami zasilanymi sprężonym powietrzem. Na koniec odwiedzili Planetarium oraz wystawę „Patrz: Ziemia”.

Wycieczka, to tylko jedno z działań podjętych w ramach projektu. Należy wspomnieć, że dzięki funduszom europejskim w placówce znajduje się bogato wyposażona pracownia matematyczno-przyrodnicza. Odbywają się różnego rodzaju zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, m.in. matematyczno-przyrodnicze, „Akadamia chemika”, z szycia, witrażu, stolarskie, rozwijające zdolności plastyczne – odlewy z gipsu, malowania na szkle. Uczniowie mogą również korzystać z zajęć z hipoterapii, na basenie, czy zaję

EEG Biofeedback. Ponadto wychowankowie korzystają z doradztwa zawodowego, a rodzice mają możliwość konsultacji z doradcą wychowawczym. Nauczyciele z kolei rozwijają swoje umiejętności odbywając szkolenia, np. „Nowatorskie metody pracy z dzieckiem”, czy PECS.


Aktualności

Powiązane artykuły