Wybory u emerytów

W poniedziałek 11 grudnia członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gołdapi przybyli do swojej siedziby, aby  powołać nowy Zarząd. Waśnie dobiegła końca kadencja Zarządu w składzie: Helena Łukaszewicz – przewodnicząca, Czesław Stawiecki – wiceprzewodniczący, Tadeusz Buraczewski – sekretarz, Maria Piątkowska – skarbnik, Cecylia Buczyńska-Buza – przewodnicząca komisji rewizyjnej i Halina Skrzypkowska – zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej.

 

 

 

Sala była wypełniona po brzegi. Na wybory przybyli również przedstawiciele Okręgu z Suwałk: przewodniczący Okręgu Tadeusz Chludziński i przewodnicząca komisji rewizyjnej Krystyna Taraszkewicz.

Na przewodniczącego zebrania został powołany  Romuald Buza, który sprawnie poprowadził spotkanie.

Zarząd przedstawił sprawozdanie i przypomniał o działalności związku. Były serdeczne podziękowania, kwiaty, również specjalne podziękowania członkom szczególnie się udzielającym.

Po przystąpieniu do nowych wyborów zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium byłemu zarządowi i tak „stary zarząd” został nowym zarządem. W dowód zaufania została wykonana, dedykowana specjalnie wszystkim gościom przez związkowy zespołu „WRZOS” piosenka „Tu Jest Nasz Dom”.

Goście specjalni z Suwałk również otrzymali podziękowania w postaci kwiatów i bombek z motywami gołdapskimi. Podsumowali jednocześnie spotkanie jako bardzo ciepłe i rodzinne.

Zebranie zakończono kawą z ciastkiem, po czym uczestnicy rozeszli się do domów w oczekiwaniu na następne spotkania. A będą to: 18 grudnia Wigilia Samotnych Serc , potem już Sylwester i powitanie 2018 roku.

***

Przewodnicząca Helena Łukaszewicz z księgową Marią Piątkowską zapraszają wszystkich gołdapskich emerytów i rencistów, aby zapisywali się do tutejszego związku, aby korzystali z możliwości integracji.

Można zapisywać się w godzinach: od 9.00 do 12.00 w każdy poniedziałek i czwartek. Siedziba Związku mieści się w budynku Biblioteki Miejskiej, na pierwszym piętrze ul. Partyzantów  31.

Red. (C.B-B)


Aktualności

Powiązane artykuły