Zlot zuchowy po raz siódmy

Zuchy z niecierpliwością oczekiwały na moment zlotu zuchowego. Choć bardzo się bały, dzielnie pokonały nocną trasę w ciemnościach, atakowane przez dziwne stwory, upiorne zjawiska świetlne i dźwiękowe. Wampiriada i wiele innych atrakcji podczas 2-dniowego zlotu „W miasteczku Halloween” przygotowali im harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”.

 

 

Były więc gry terenowe, tor przeszkód, rozgrywki sportowe, gry ruchowe, malowanie, warsztaty kulinarne, spotkanie ze słuchaczami Gołdapskiego Uniwersytetu III Wieku. Pani Iza Słowikowska przeprowadziła ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne; powstały kolorowe obrazy na powierzchni mleka, balon sam się napompował, a cytryny wcale nie były do herbaty…

A działo się to w dniach 14, 15 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

Za pomoc i opiekę nad dziećmi dziękujemy paniom: Izabeli Słowikowskiej, Teresie Pasternak, Marcie Taraszkiewicz, Ewelinie Markowskiej oraz druhnom: Adriannie Skarżyńskiej, Wiktorii Kowalewskiej i Beacie Koloszewskiej.

Panu dyrektorowi Stefanowi Piechowi harcerze dziękują za życzliwość i udostępnienie szkoły na czas zlotu.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły