Trzeci dzień Tygodnia Edukacji Globalnej w Pogorzeli

Cel 1 – Koniec z ubóstwem oraz cel 5 – Równość płci były tematami przewodnimi trzeciego dnia Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli. Jedno z zajęć Chłopaki nie płaczą! miało pokazać, jak stereotypy prowadzą do dyskryminacji.

 

 

 

Dzieci zajmowały stanowisko po przeczytaniu różnych stwierdzeń i podawały motywację swojego wyboru. Rozważały np. prawdziwość poglądu, że chłopcy są bardziej leniwi od dziewcząt, a dziewczyny lepiej kłamią. Równości płci i dyskryminacji poświęcone były także zajęcia dawno temu, podczas których uczniowie w dobrze znanych opowieściach zmieniali płeć bohaterom i przewidywali tego konsekwencje.

Natomiast temat Ciasteczkowy potwór poświęcony był ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W czasie tych zajęć dzieci uczyły się negocjować, dokonywać sprawiedliwego podziału, a w konsekwencji odwoływały się do prawa każdego człowieka do godnego życia.

Dzisiaj również wszystkie klasy przygotowywały ekspozycje, które zostaną zaprezentowane w piątek podczas podsumowania Tygodnia Edukacji Globalnej. Urozmaiceniem i przerywnikiem prac było czytanie bajek i baśni z różnych stron świata. Pani dyrektor przeczytała dzieciom żydowską bajkę autorstwa Michała Piróga Habuah, czyli bajka mydlana.

Grono pedagogiczne miało okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania gier w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez trenera edukacji globalnej panią Małgorzatę Burbę.

Dzień był bardzo pracowity, wymagał wysiłku fizycznego i umysłowego zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli; mamy nadzieję, że przełoży się to wszechstronniejszy rozwój młodego pokolenia.

 


Aktualności

Powiązane artykuły