Trwa realizacja projektu „Świat bez tajemnic”

W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi trwa realizacja projektu „Świat bez tajemnic” finansowanego ze środków UE. Celem projektu “Świat bez tajemnic” jest podniesienie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności.

 

 

W ramach projektu uczniowie ZPEW uczestniczą nieodpłatnie w pozalekcyjnych zajęciach matematyczno-przyrodniczych i chemicznych. Z kolei na zajęciach takich jak malowanie na szkle, witraż, odlewy z gipsu, nauka szycia, zajęcia stolarskie, introligatorskie, poligraficzne nie tylko nabywają umiejętności praktycznych i podnoszą sprawność manualną, ale też kształtują zmysł estetyczny i rozwijają zainteresowania artystyczne. Przeznaczone dla najmłodszych uczestników projektu zajęcia z instruktorem na basenie i hipoterapia wspomagają rozwój sprawności fizycznej, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na sferę emocjonalną dzieci.

Dzięki udziałowi w projekcie placówka została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych, takze multimedialnych. Zyskaliśmy kompleksowo wyposażoną pracownię matematyczno-przyrodniczą. Zakupiony został także specjalistyczny sprzęt EEG biofeedback.

Ponad to wychowankowie Zespołu biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego „Bez lęku w przyszłość” oraz zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych „Dam sobie radę”.

Z projektu korzysta także kadra pedagogiczna, która ma możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach takich jak “Nowatorskie metody pracy z dzieckiem”, PECS, Metoda projektu i eksperymentu w szkole podstawowej”, “Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych”.

szczegóły: http://www.zpewgoldap.pl/swiat-bez-tajemnic


Aktualności

Powiązane artykuły