Tydzień Edukacji Globalnej rozpoczęty

Pierwszy dzień Tygodnia Edukacji Globalnej pod nazwą „Przyszłość świata zależy od nas” w Szkole Podstawowej w Pogorzeli już za nami. Rozpoczęliśmy przypomnieniem aktualnych wyzwań globalnych, które zawarte są w 17 celach zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

 

 

 

Z samego rana zajęliśmy się celem nr 7 – CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA, który mówi o zapewnieniu wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Pokonywanie wyzwań i korzystanie z licznych możliwości w dzisiejszym świecie wiąże się z dostępem do energii.

Jest ona konieczna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa, walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy wysiłkach zwiększających krajowe dochody. Zrównoważona energia to szansa na lepszą przyszłość, może ona bowiem przekształcić życie człowieka, całe gospodarki, a nawet naszą planetę.

Aby przybliżyć dzieciom działanie elektrowni wiatrowych, jednego ze źródeł energii odnawialnej, zaprosiliśmy do naszej szkoły pana Kamila Suchockiego, który pracuje w duńskiej firmie Vestas działającej na terenie Polski i zajmującej się budowaniem takich elektrowni. Zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, iż jeden obrót turbiny jest w stanie wyprodukować taką ilość prądu, która wystarczy na 12-godzinne zasilenie domu.

Po ciekawych zajęciach pojechaliśmy z panem Kamilem do Wronek, gdzie znajduje się jedna z elektrowni wiatrowych wybudowana przez firmę Vestas. Bezpośrednio pod wiatrakami mogliśmy zaobserwować, jak działają, jakie są ogromne oraz uzmysłowiliśmy sobie rzecz najważniejszą – potrzebują tylko jednego źródła energii – wiatru – źródła odnawialnego i ogólnodostępnego, dlatego pozyskiwanie tej energii jest ogromnie ważne we współczesnym świecie.

Następnym celem, którym się zajęliśmy był cel nr 16 – POKÓJ SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE. Cel ten jest poświęcony promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw, zmniejszeniu poziomu przemocy we wszystkich formach, obniżeniu wskaźnika śmiertelności na całym świecie, wyeliminowaniu nadużycia, wykorzystywania i handlu ludźmi oraz wszelkich form przemocy i tortur wobec dzieci.

W związku z przypadającą w listopadzie ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży dzisiaj nasza szkoła włączyła się w Kampanię Pomarańczowej wstążki. Odwiedziły nas panie policjantki z KPP w Gołdapi: panie – Marta Andruczyk i Anna Barszczewska oraz pani Marta Zarzycka – psycholog z OPS w Gołdapi, które rozmawiały z nami na temat form przemocy oraz o tym, jak im przeciwdziałać.

Dzisiaj 20 listopada obchodziliśmy również w naszej szkole Dzień Praw Dziecka. Jego celem jest uświadomienie dzieciom, że posiadają one szereg praw, do których przestrzegania i realizacji zobowiązane są wszystkie osoby dorosłe. Była to też okazja do podkreślenia, że wiedza o przysługujących im uprawnieniach powinna być łatwo dostępna. Nasz cel to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, uświadamianie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać.

Kolorem wiodącym dzisiaj w Szkole Podstawowej w Pogorzeli był pomarańczowy – wszyscy mieliśmy pomarańczowe wstążki na swoim ubraniu, aby wyrazić nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich dzieci na świecie i lepszy świat.

Ten dzień był pełen nowych, ważnych informacji związanych z przyszłością naszej planety oraz informacji, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły