Przed sesją radni opiniują…

Zbliża się kolejna sesja Rady Miejskiej Gołdapi, wśród tematów opiniowanych na komisjach między innymi projekty uchwał o funduszu pożyczkowym dla organizacji pozarządowych i o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej Osiedla I. Na piątkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaproszono dyrektorów tych placówek oświatowych, w których przeprowadzono audyty.

 

 

Komisję prowadził Marian Mioduszewski, który zainicjował spotkanie z dyrektorami, by omówić wyniki audytów. Jego zdaniem informacja na ten temat powinna być podana do wiadomości publicznej, konkretnie na miejskim portalu. Poparł go w tym dyrektor Stefan Piech.

Podczas tego posiedzenia wiceburmistrz Jacek Morzy przedstawił (jako dodatkowy punkt) projekt uchwały o pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zakupią grunt pod inwestycję na terenie gminy. Warunkiem uzyskania ulgi byłoby postawienie na takiej działce budynku. Wiąże się to zatem z ewentualnym zwolnieniem na pięć lat z podatku od pobudowanej nieruchomości.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły