Poszukiwani listami gończymi zatrzymani przez Straż Graniczną

W miniony weekend 5 obywateli Rosji i 1 obywatela Polski poszukiwanych listami gończymi zatrzymali funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 5 Rosjan, za którymi wystawiono list gończy zatrzymano 15 i 16 września na drogowych przejściach granicznych w Bezledach, Grzechotkach i Gołdapi.

 

 

 

Obywateli Rosji poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności w zamian za nieopłaconą karę grzywny. Wszystkie osoby po uregulowaniu zaległości ruszyły w dalszą podróż.

Natomiast 50-letniego obywatela Polski, który chciał polecieć 15 września do Londynu, zatrzymano na lotniczym przejściu granicznym Mazury. Kontroler z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w trakcie weryfikacji dokumentów tożsamości potwierdził, że mężczyznę poszukuje Sąd Rejonowy w Ełku celem odbycia kary za przestępstwo z art. 209 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk. Mieszkańca Ełku zatrzymano i przekazano funkcjonariuszom Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Szczytnie.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl

Fot. archiwum W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły