Aktywni studenci otrzymali stypendia

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny przyznało stypendia w ramach programu „Agrafka Agory – Aktywny Student”. Komisja Kwalifikacyjna oceniła wnioski o stypendium i postanowiła przyznać 9 stypendiów – 3 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 6 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

 

 

 

– Stypendia w  ramach programu „Agrafka Agory – Aktywny Student”, są stypendiami rozwojowymi, a  otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów – mówi Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego – Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny. Dziękujemy: Gminie Gołdap, Fundacji Agory, Powiatowi Gołdapskiemu, Gminie Dubeninki, uczestnikom Koncertu Świąteczno-Noworocznego, osobom prywatnym oraz osobom przekazującym 1%. To dzięki naszym darczyńcom możemy pomagać zdolnej młodzieży z powiatu gołdapskiego.  

 

W roku akademickim 2017/2018 stypendia otrzymają następujący studenci: Joanna Derewecka, Ewa Ejsmont, Katarzyna Agnieszka Forysiak, Liliana Korenkiewicz, Agnieszka Agata Żukowska, Patrycja Urszula Dąbrowska, Marlena Wioleta Zakrzewska, Anita Przekop i Bartłomiej Zyborowicz.
Wyróżnionym studentom gratulujemy!

Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap, Fundacja Agory, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, uczestnicy Koncertu Świateczno-Noworocznego, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

„Agrafka Agory – Aktywny Student” – jest partnerskim programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory oraz Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny.
-gfl-

Powiązane artykuły