Z naszego archiwum: Jako pierwsza w księdze inwentarzowej

W gołdapskiej Bibliotece Publicznej zachowała się książka, która została jako pierwsza wpisana 15 listopada 1946 roku do księgi inwentarzowej. Jest to, wydana w 1933 we Lwowie licząca około trzydziestu stron pozycja autorstwa Adama Skałkowskiego „Napoleon”.

 

 

Przypomnijmy, że otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goldapi nastąpiło 1 kwietnia 1947 roku w dużej mierze dzięki paniom – Irenie Gawrońskiej i Irenie Podchul-Pietrzyk. Była to pierwsza gołdapska powojenna placówka kulturalna.

W owym czasie część bibliotecznych zbiorów pochodziła z bibliotek dworskich lub kościelnych.

Biblioteka mieściła się wtedy przy Armii Czerwonej 10 (obecnie Armii Krajowej).

Dziękujemy pani dyrektor Halinie Wojtanis za udostępnienie tej pozycji.

Powiązane artykuły