EKUZ czy polisa turystyczna? Najbezpieczniej mieć komplet

Wyjazd za granicę na wakacje wiąże się z pewnymi przygotowaniami. I nie chodzi tu wyłącznie o konieczność spakowania odpowiedniej liczby ubrań czy akcesoriów. Te zawsze można wykupić na miejscu. Chodzi o właściwe przygotowanie siebie i swojej rodziny do pobytu za granicą. O właściwe zapewnienie jej bezpieczeństwa zarówno pod kątem ewentualnego leczenia, jak i pod kątem pokrycia kosztów interwencji lekarskiej.

Można to zrobić na dwa sposoby. Jednym z nich jest karta EKUZ, a drugim odpowiednia polisa turystyczna. Które rozwiązanie jest lepsze? Które warto wybrać? A może lepiej zdecydować się na obydwa?

Co to jest EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przysługuje każdemu, kto ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie swojego kraju. Jest to więc karta, z której mogą korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy mają opłacone wszystkie swoje składki zdrowotne. Z EKUZ korzystać mogą również osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne, ubezpieczeni przy członkach rodziny i wszyscy pozostali, którzy są ubezpieczeni w ramach państwowego programu opieki zdrowotnej.

Mimo tego, że karta przysługuje każdemu ubezpieczonemu, wydawana jest ona wyłącznie na wniosek. Jej okres ważności jest ograniczony i zależny od tego, na bazie jakiego przepisu ta karta przysługuje. Z uwagi na to, że jej okres obowiązywania jest ograniczony wydawana jest zwykle na wyjazdy zagraniczne.

Jak działa EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to rozwiązanie, które zabezpiecza ubezpieczonego na wypadek konieczności podjęcia interwencji medycznej wobec niego. Za hospitalizację, za operację czy inne procedury medyczne (badanie, diagnostyka itp.) koszty poniesie polski NFZ, a nie pacjent z własnej kieszeni. To bardzo dobre rozwiązanie. Pozwala bowiem uniknąć ponoszenia kosztów leczenia, gdy funkcjonuje w kraju ważne ubezpieczenie.

Jest tu jednak ważne to, że EKUZ pokrywa koszty wyłącznie do równowartości danego zabiegu na terenie kraju. Jeżeli więc w Polsce operacja będzie kosztowała 10 000 złotych, a za granicą 15 000 złotych, to z EKUZ pokryte zostanie wyłącznie te 10 000zł. Warto mieć tego świadomość, ponieważ ta wiedza powinna zainspirować do podjęcia dalszych decyzji przy organizowaniu wyjazdu.

Oczywiście, trzeba też wiedzieć, że ubezpieczeniem objęte są wyłącznie te zdarzenia, które mają charakter nagły, nieplanowany i służą ratowaniu życia lub zdrowia. Operacje czy zabiegi, które odbywają się za granicą zgodnie z planem, harmonogramem, czy po uprzednim umówieniu, nie zostaną zrefundowane przez NFZ.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne?

Ze względu na wspomnianą wcześniej różnicę w cenach zabiegów w Polsce i poza granicami kraju, warto rozważyć uzupełnienie EKUZ prywatnym ubezpieczeniem turystycznym. To doskonałe rozwiązanie, które powoduje, że ewentualne działania medyczne nie będą się wiązały z dodatkowymi kosztami.

Mając jednocześnie EKUZ i ubezpieczenie podróżne z www.ubezpieczeniaonline.pl można zdecydować się na nieco niższe sumy tego ubezpieczenia, ponieważ podstawową kwotę i tak zapewnia NFZ, o czym można się dowiedzieć więcej z artykułu www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/jak-uzyskac-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego/10.html. Jedynie konieczność pokrycia ewentualnych nadwyżek trzeba będzie opłacić z polisy. Przy czym połowa kosztów czy jedna trzecia kosztów to już nie jest tak dużo, jak całość.

Dobre ubezpieczenie turystyczne należy wybrać przede wszystkim starannie. Pomoże w tym porównywarka ubezpieczeń. To tam znaleźć można informacje o kosztach ubezpieczenia, ewentualnych składkach i jak to obliczyć. Warto też odwiedzić strony ministerstwa zdrowia kraju, do którego planowana jest wyprawa. Można tam znaleźć ceny najczęściej przeprowadzanych zabiegów. Wystarczy je porównać z cenami tych samych zabiegów w Polsce i sumy ubezpieczenia będzie bardzo łatwo rozliczyć.


Porady

Powiązane artykuły