Ze Starostwa: Nowy przewodniczący Koła Powiatowego ZKRP i BWP

W środę, 7 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Polotycznjych. Wydarzenie patronatem objął starosta gołdapski Andrzej Ciołek. W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, na czele którego stanął mł. chor. Tomasz Witkowski. Serdecznie gratulujemy.

 

Ogromne wyrazy uznania należą się ustępującym władzom, zwłaszcza wieloletniemu prezesowi koła por. w st. spocz. Mieczysławowi Sztabińskiemu, który wkładał wiele serca w swoją działalność.

Dziękujemy…

 


Aktualności

Powiązane artykuły