UWAGA UCZNIOWIE!!!

Jeśli jesteś ambitny i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Tobie Gołdapski Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Może się to spełnić, jeśli:

– pochodzisz z powiatu gołdapskiego;

– jesteś uczniem, który akurat kończy gimnazjum lub uczniem szkoły średniej;

– masz dobre wyniki w nauce;

–  zdobywasz osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne;

Aby pomóc w realizacji Twoich planów, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap organizuje kolejną edycję Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

Wnioski oraz niezbędne załączniki można uzyskać w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi, a także na stronie internetowej www.frrg.pl.

Więcej informacji  w siedzibie Fundacji lub pod numerem telefonu: 87 615-20-90.

Termin przyjmowania wniosków upływa 1 Sierpnia 2017 roku.

Głównymi fundatorami stypendiów jest Gmina Gołdap, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Powiązane artykuły