Przyjaciele Przyrody z „Dwójki” informują: Zielony Kącik…

Nasza szkoła od dawna posiada „zieloną wizytówkę” (rośliny na szkolnych parapetach, zieleń wokół szkoły, tablice edukacyjne, liczne ekologiczne akcje, które rozprzestrzeniają się szybko i angażują całą społeczność szkolną i lokalną). Mimo to postanowiliśmy ją jeszcze bardziej rozszerzyć,rozwinąć, zaakcentować.

 
Głównym celem mini projektu ekologicznego Aliny Oleszczuk było stworzenie „Zielonego Kącika”, wzbogacenie oraz dalsza poprawa wizerunku i estetyki szkoły, pobudzenie uczniów i rodziców do współpracy podczas realizacji projektu, i oczywiście integracja społeczności lokalnej.

Rozpoczęły się pierwsze prace.

W czerwcu rodzice dzieci należących do klubu Naszej Ziemi – Przyjaciele Przyrody (klasa IIIa i VIa) posadzili krzewy, drzewka, ustawili donice przy wejściu do budynku.

Przyszłoroczni pierwszoklasiści(zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia) wspólnie z rodzicami umocują tablice poglądowe, ławeczki i kosze na śmieci.

„Dwójka” stale pokazuje, że „zielone akcje” są u nas od zawsze i nigdy się nie kończą…

 

Partnerzy projektu:
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
Nadleśnictwo Gołdap.

Powiązane artykuły