Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski

Niezwykle ciekawą lekcję historii na taki właśnie temat, w klasie IV b w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi, przeprowadził pan Jacek Rutkowski – historyk oraz doradca metodyczny W-MODN w Olecku w związku z niedawnym Dniem Flagi.  

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, kiedy i po co używa się barw narodowych. Poznali wybrane wydarzenia z najnowszych dziejów Polski, ukazane poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Ponadto uczniowie ćwiczyli spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.


Aktualności

Powiązane artykuły