Działaj Lokalnie X – 2017

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” – 2017 r. W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 
Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w Regulaminie konkursu (plik do pobrania).

Dodatkowo do pobrania:
– wzór formularza wniosku (formularz wniosku ma charakter informacyjny, aplikowanie odbywa się wyłącznie przez Generator Wniosków),
– lista najczęściej zdawanych pytań.

Harmonogram konkursu:
– 16.05.2017 r., 17.00 – spotkanie informacyjno-szkoleniowe;
– do 25 maja 2017 r. – przyjmowanie wniosków;
– od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – realizacja projektów.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 25 maja 2017 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X – 2017 r.” można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjno–szkoleniowe w dniu 16.05.2017 r. na godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny (ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap). Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

Prosimy o przesłanie do dnia 15.05.2017 r. maila potwierdzającego udział na adres: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału
Zbigniew Mieruński
Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Załączniki:

GFL_regulamin_DL_2017

Lista najcz¦Ö+Ťciej zadawanych pyta+ä

Wniosek_DL_2017_GFL

Wniosek_DL_2017_GFL

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

Powiązane artykuły