Nowoczesna w Gołdapi

Informujemy mieszkańców powiatu gołdapskiego o powstaniu w Gołdapi struktur partii Nowoczesna Ryszarda Petru. W listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie założycielskie koła Nowoczesna w Gołdapi. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Nowoczesnej, Członek Zarządu Krajowego Nowoczesnej, poseł na Sejm RP Mirosław Pampuch. Koło liczy dziesięciu członków.

 

Nowoczesna to młoda partia polityczna, posiadająca przejrzysty program swojej działalności ukierunkowany w przyszłość. Główne założenia programowe Nowoczesnej to: budowa nowoczesnego społeczeństwa opartego na innowacyjnej przedsiębiorczości, wolność gospodarcza, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promowanie wykształcenia, aktywności, uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem, obniżenie kosztów pracy, ograniczenie udziału państwa w gospodarce i dofinansowywania nierentownych branż, likwidacja przywilejów grup zawodowych (jak np. górnicy i rolnicy), transfer polskich odkryć naukowych do gospodarki, reforma systemu opieki zdrowotnej (równy dostęp dla wszystkich, niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia), walka z biurokracją krępującą rozwój przedsiębiorczości (uproszczenie procedur), przejrzyste i jednoznaczne przepisy, pozbawienie partii politycznych finansowania z budżetu państwa, ograniczenie do dwóch kadencji w parlamencie, możliwość głosowania w wyborach przez Internet, podatek liniowy: 3×16% (VAT, CIT i PIT), pomoc uchodźcom, wprowadzenie waluty euro, przekształcenie programu „Rodzina 500 plus” w program „Aktywna Rodzina”.

Główne zasady programowe jakimi kieruje się Nowoczesna to:
1. Interes obywateli,
2. konsekwentne proponowanie wizji nowoczesnego państwa i gospodarki,
3. popieranie obniżania podatków i zwiększania wolności gospodarczej,
4. opowiadanie się za wzmocnieniem pozycji Polski w Europie, a nie osłabianiem jej,
5. wspieranie rozwiązań zwiększających sprawność i jakość państwa,
6. zwalczanie przywilejów władzy i grup społecznych,
7. ochrona neutralności światopoglądowej państwa,
8. racjonalne, a nie ideologiczne podchodzenie do problemów,
9. poszukiwanie rozwiązań, a nie wchodzenie w spory,
10. proponowanie rozwiązań, które mają sens i przynoszą skutek.

Chcąc dogłębnie poznać program partii Nowoczesna, nasi członkowie dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach z posłami Nowoczesnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Braliśmy również udział w Konwencji programowej partii. Czujemy się gotowi, aby rozpocząć działalność na rzecz naszej społeczności mając za podstawę założenia programowe Nowoczesnej. Mamy świeże spojrzenie na problemy naszego regionu i nie jesteśmy uwikłani w żadne zależności.

W najbliższym czasie odbędą się spotkanie z posłami Nowoczesnej w Suwałkach i Gołdapi, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Będziemy mogli porozmawiać o sprawach regionu oraz zapoznać Państwa z programem partii. Informacja o terminie spotkań ukaże się w lokalnej prasie oraz FB.

Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi osoby popierające program Nowoczesnej. Oczekujemy na ludzi dynamicznych, zorientowanych merytorycznie w różnych obszarach życia, chcących i umiejących działać. Nie chcemy i nie będziemy opierać się na osobach z bogatą przeszłością polityczną wędrujących z jednej partii do drugiej.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania nas w każdy wtorek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00.

Koło Nowoczesna korzysta gościnnie z lokalu Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gołdapi przy ulicy Szkolnej 2A.

Andrzej Nierwiński

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły