Na konkurs wpłynęło 159 prac plastycznych

Traszka, grzebiuszka, zaskroniec to tylko niektóre z wielu płazów i gadów pokazanych na pracach zgłoszonych na konkurs „PŁAZY I GADY MOJEJ OKOLICY” organizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Na przysłanych pracach nie zabrakło też innych zmiennocieplnych zamieszkujących tereny Parku: żmii zygzakowatej, padalca, rzekotki, żaby trawnej i moczarowej, ale były też takie, które u nas nie występują np. salamandra plamista.

Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej mającej na celu zapoznanie z życiem, biologią, zachowaniem, zagrożeniami i znaczeniem płazów i gadów, a także zrozumienie ich roli w funkcjonowaniu przyrody.

Konkurs adresowany był do wychowanków grup przedszkolnych (4 – 6-latków) oraz do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Udział w nim mogły wziąć dzieci uczące się lub mieszkające na terenie powiatu gołdapskiego.

Na konkurs wpłynęło 159 prac plastycznych (47 prac do 7 lat i 112 prac powyżej 8 lat). Prace zostały nadesłane z 14 placówek oświatowych. Komisja wybrała 14 zwycięskich prac oceniając samodzielność wykonania, ujęcie tematu, nakład pracy oraz technikę i estetykę wykonania.

 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU
I miejsce:
Gabriela Bąkowska, Dom Kultury w Gołdapi, 6 lat;
Wiktor Czeraszewski, SP w Dubeninkach, 10 lat.

II miejsca:
Jakub Bagiński, SP2 w Gołdapi, 5 lat;
Julia Rudnik, Dom Kultury w Gołdapi, 6 lat;
Aleksander Sawicki, SP w Żytkiejmach, 9 lat;
Aleksandra Brodowska, ZPE-W w Gołdapi, 10 lat.

III miejsca:
Maja Szyszko, Sp2 w Gołdapi, 6 lat;
Milena Hołdyńska, SP w Żytkiejmach, 8 lat;
Amelia Sidor SP nr 2 w Gołdapi, 8 lat.

Wyróżnienia:

Kornelia Łoboda, Dom Kultury w Gołdapi, 6 lat;
Amelia Górska, SP Nr 1 w Gołdapi, 8 lat;
Milena Iwaszko, SP nr 3 w Gołdapi, 9 lat;
Amelia Urbanowicz SP w Żytkiejmach, 10 lat;
Julia Staniaszek, ZPE-W w Gołdapi, 10 lat.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz artykuły plastyczne i szkolne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Autorom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom, a także nauczycielom i rodzicom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

PKPR

Powiązane artykuły