Z naszego archiwum: Zbór baptystów…

Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o zborze baptystów, który przed wojną znajdował się przy obecnej ulicy Górnej i stał prostopadle do nieistniejącej już uliczki von Lossowa. Znaleźliśmy w archiwach jeszcze jedno zdjęcie tego budynku. Obecnie jest to budynek mieszkalny.

Powiązane artykuły