„Mój szkolny kolega z Afryki”

Uczniowie Zespołu Szkól w Grabowie  z klas I-III, IV-VI i I-III gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Celem konkursu było rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata, integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury oraz motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.

Konkurs służył odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje prace w trzech  kategoriach: literackiej, plastycznej i muzycznej.

Komisja wybrała i przesłała do Centralnej Komisji Konkursowej prace następujących uczniów:

kategoria plastyczna:

1.     Karol Brodowski –  klasa III B;

2.     Radosław Pastuszyński – klasa V;

3.     Anna Zarzecka – klasa I Gim.

 

kategoria literacka:

Martyna Sztabińska.

 

kategoria muzyczna:

Paweł Filip Juklewicz.


Aktualności

Powiązane artykuły