Krav Maga w gimnazjum

Kolejnym działaniem w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w ramach projektu „Nie godzę się na przemoc rówieśniczą – szanuję, reaguję, nie krzywdzę!” był kurs samoobrony dla wybranej grupy gimnazjalistów. Szkolenie to obejmowało zakres Krav Maga junior (do lat 16), który różni się od zakresu szkolenia osób dorosłych techniką pozbawioną agresji.

Zajęcia prowadził pan Andrzej Gajewski wraz z bratem Tomaszem Gajewskim. Pan Andrzej trening Krav Maga rozpoczął w 2008 r. i szkolił się w Izraelu. Jest instruktorem: Krav Maga (stopień G5); Krav Maga Kids; Sportu i Rekreacji Ruchowej o specjalności samoobrona; walki w bliskim kontakcie stopień I i II. Zawodnik klubu MMA Fighter Giżycko, który toczył walki zawodowe w K1 i MMA, złoty medalista MP K1 UFR, trenował w wielu polskich szkołach kickboxingu i MMA. Dziś jest członkiem prężnie rozwijającej się federacji (The International Association of Krav Maga Warriors) IAKMW, która być może niebawem zagości na stałe w Gołdapi.

W szkoleniu główny nacisk postawiono na zabawy aktywizujące oraz takie ćwiczenia, które w swej analogii pozwolą zrozumieć i osiągnąć zakładany cel. Uczniowie nauczyli się samoobrony przed zagrożeniem, które może wystąpić w drodze do szkoły, w szkole i podczas spędzania czasu wolnego w różnych miejscach. Zajęcia obejowały cztery bloki po dwie godziny zegarowe rozłożone na dwa kolejne poniedziałki.

I blok obejmował zapoznanie z: ogólnym pojęciem samoobrony, historią Krav Maga, sposobami unikania zagrożeń, postawami do walki, rozróżnianiem dystansu w samoobronie oraz podstawowymi uderzaniami wykorzystywanymi w Krav Maga.

II blok: wykorzystanie plecaka i torby w samoobronie; wstawanie defensywne/ obrona w parterze; obrona przed najczęstszymi formami szantażu, wymuszenia; obrona przed duszeniem z przodu.
blok III i IV – przypomnienie oraz utrwalenie materiału z bloku 1 i 2 oraz obrona przed chwytami za ręce, torbę, plecak; obrona przed duszeniem w parterze; obrona przed chwytami opasanymi – próbą wynoszenia.

Każdy z etapów był zakończony mini testem, który miał na celu pozostawić w pamięci i w pamięci mięśniowej daną obronę. Całe szkolenie zakończył test zaliczeniowy, po którym uczestnicy otrzymali dyplomy.

Mimo początkowej nieśmiałości i niepewności, młodzież wraz z kolejnymi zadaniami coraz bardziej się otwierała i w skupieniu słuchała słów trenera, co przekładało się na jakość wykonywania ćwiczeń. Widać było, że z każdym kolejnym sukcesem poziom endorfin narastał w uczniach i koordynatorkach projektu. Szkolenie pokazało wszystkim, że sprawność fizyczna, zwinność i wytrzymałość odgrywa istotną rolę w tym, aby obronić siebie i swoich najbliższych w sytuacji zagrożenia.

Cieszymy się, że dzięki środkom gminnym na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogłyśmy zwiększyć bezpieczeństwo młodzieży biorącej udział w szkoleniu.

Marta Dębowska I Marta Zaporowska


Aktualności

Powiązane artykuły