Wrócą na Ukrainę

Wczoraj 3 obywateli Ukrainy otrzymało decyzję zobowiązującą ich do powrotu do rodzinnego kraju. Ponadto 21-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu.
28 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi w jednej z ełckich firm stwierdzili nieprawidłowości związane z pracą cudzoziemców. Okazało się, że obywatele Ukrainy zatrudnieni byli w firmach mających swoją siedzibę poza powiatem ełckim, ale świadczyli usługi na rzecz lokalnego podmiotu.

Dodatkowo funkcjonariusze SG ustalili, przy wsparciu kolegów z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem, że 21-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna aplikując o wizy w Konsulacie w Winnicy (Ukraina) złożyli podrobione oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, rzekomo zarejestrowane w PUP w Chorzowie. Na podstawie uzyskanych w drodze oszustwa wiz cudzoziemcy przekroczyli granicę posługując się podrobionymi oświadczeniami oraz deklarując chęć podjęcia pracy w Katowicach. Funkcjonariusze SG ustalili, że uzyskane wizy potrzebne były im tylko po to, by wjechać do Polski. Nie mieli zamiaru podjąć pracy w firmach figurujących na przedmiotowych oświadczeniach.
Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty, że  podstępem przekroczyli granicę wbrew przepisom i teraz poniosą odpowiedzialność karną.  Ponadto otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju.
W ramach tych samych działań wobec kolejnej 42-letniej obywatelki Ukrainy stwierdzono, iż jej pobyt jest nielegalny w związku z brakiem ważnej wizy. Wobec cudzoziemki również wszczęto procedurę zobowiązaniową, która zakończyła się wydaniem decyzji nakazującej opuszczenie terytorium RP.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły