Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W CKiW OHP w Gołdapi odbyły się dwa warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży. Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz asertywności przeprowadził trener z Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017”.

Prowadząca zajęcia pani psycholog, zwróciła uwagę, iż sprawne porozumiewanie się to podstawowa umiejętność społeczna; że prawidłowa i skuteczna komunikacja jest fundamentem wzajemnego porozumienia, a poprawnie skonstruowana dyskusja pozwala uniknąć zachowań ryzykownych oraz agresji. Uczestnicy uzyskali informacje na temat zachowań asertywnych w codziennym życiu.

W ramach warsztatów młodzież pracując w grupach ćwiczyła umiejętność asertywnego odmawiania, kształtowała umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą; rozpoznawała i stosowała komunikaty niewerbalne w relacjach interpersonalnych.

Uczestnicy zajęć w oparciu o proponowane ćwiczenia wzbogacili repertuar swoich codziennych zachowań o zachowania asertywne, nauczyli się aktywnego słuchania oraz doświadczyli siły skutecznej perswazji.

Zajęcia odbyły się w ramach wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Sztuka skutecznej komunikacji” realizowanego przez kadrę wychowawczą w CKiW OHP w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły