W gimnazjum nie tylko w lutym o bezpieczeństwie cyfrowym

Tematyka bezpieczeństwa cyfrowego jest stale obecna w przedsięwzięciach podejmowanych przez nauczycieli i wychowawców gołdapskiego gimnazjum. Przez ostatnie 3 lata w naszej szkole realizowany był projekt pt. „STOP cyberprzemocy” certyfikowany przez „Fundację Dzieci Niczyje”. W bieżącym roku bierzemy udział w konkursie pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni” w ramach ogólnopolskiego projektu skierowanego do szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych. W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

– nauczyciele koordynatorzy wypełnili ankietę nt. poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w szkole;
– część nauczycieli przeszła kurs pt. „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w sieci?” i otrzymała stosowny certyfikat;
– wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach zajęcia dotyczące cyberprzemocy na podstawie zaproponowanych przez zespół scenariuszy;
– uczniowie podczas godzin wychowawczych rozpoczęli opracowanie zbioru zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;
– na terenie Powiatowej Komendy Policji w Gołdapi odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego dla gimnazjalistów poprowadzone przez asp. szt. Martę Andruczyk;


Zespół ds. Bezpieczeństwa i uzależnień ogłosił konkursy:

– pt. „Mój głos przeciw agresji w Internecie” – na pracę literacką poruszającą problemy związane z szeroko pojętą agresją przy użyciu multimediów;
– na slogan piętnujący hejt w Internecie,;
-na plakat wyrażający sprzeciw wobec agresji w Internecie.
koordynatorzy projektu opracowali stronę na Fb – Cyfrowobezpieczne Gimnazjum Gołdap,
odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodziców przeprowadzone przez p. Mariusza Strechę- edukatora w zakresie technologii informacyjnej i p. Anetę Wojnar-Konopkę- szkolnego mentora bezpieczeństwa cyfrowego.
Wkrótce wiele innych działań!


Aktualności

Powiązane artykuły