Dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie współpracy z krajami ze wschodu

Trwa nabór wniosków w ramach Programu RITA – Przemiany w Regionie, organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności). Celem konkursu jest dofinansowanie projektów realizowanych razem z podmiotami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

problemy społeczne i socjalne,
edukacja i wychowanie,
rozwój przedsiębiorczości,
dziedzictwo kulturowe,
rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
O dofinansowanie mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 15 proc. całkowitej wartości projektu.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 roku.

Szerzej: http://programrita.org/projekty-partnerskie/.

Powiązane artykuły