Trzylatki z SP3 w Gołdapi „piszą” książki

Kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest upowszechnianie czytelnictwa, jak również rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Mając na uwadze te jakże istotne założenia zależało nam, by wzbudzić w najmłodszych przedszkolakach zainteresowanie książką, która jest niezwykle wartościowym „towarzyszem” człowieka, bez względu na to, ile ma on lat.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wędrująca książka”, w którym uczestniczymy ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także pozyskiwać młode pokolenie do tego, by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, które mają powstać.

W ramach programu pracujemy w dziesięcioosobowych zespołach, komunikując się za pomocą portalu społecznościowego. Każda placówka biorąca udział w akcji przygotowała wstęp do swojej książki. Należało nadać jej tytuł, narysować główną bohaterkę Olę, zamieścić informacje o swojej placówce i grupie, po czym przesłać ją dalej pod wskazany adres, zgodnie z harmonogramem wysyłki. Następnie uczestnik, który otrzymał napisany już fragment, zobowiązany był dopisać dalszą część utworu oraz wykonać ilustracje do swojego wpisu. Tak przygotowywane książki „wędrują” do poszczególnych placówek, po czym z gotowym zakończeniem wrócą do właścicieli. W ten sposób jedna dziesięcioosobowa grupa w obiegu posiada dziesięć pozycji.

Dzieci są bardzo aktywnymi uczestnikami wszelakich działań podejmowanych w ramach projektu. To one, uruchamiając swoją żywą i barwną wyobraźnię najczęściej nakreślają dalsze losy bohaterki. Tworzą ponadto rysunki, które są doskonałym dopełnieniem treści.

Z niecierpliwością czekamy na powrót naszej książki. Jesteśmy ciekawi, jak potoczą się „Przygody Oleńki i jej pomarańczowej sukienki”.
Wychowawczynie
S.F-K, A.K-P


Aktualności

Powiązane artykuły