Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich zdobyli Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

W piątek 13 stycznia. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbył się etap parkowy Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. To właśnie nasi uczniowie – Martyna Bartoszuk kl. 3c, Agnieszka Gutowska kl. 3 c, Michał Olszewski kl. 2g i Janusz Stepanik kl. 3c – okazali się najlepsi w zmaganiach konkursowych etapu parkowego i to oni będą reprezentować Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Celem tego etapu zmagań konkursowych było wyłonienie drużyny – reprezentantów parku krajobrazowego na etap wojewódzki, który odbędzie się 24 marca tego roku w Olsztynie. Tam spotka się 6 drużyn reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe naszego województwa.


Zadaniem uczniów było rozwiązanie indywidualnie testu składającego się z 25 pytań. 15 z nich to pytania ogólne, obejmujące wiedzę z zakresu ekologii, biologii i geografii w gimnazjum. Pytania ogólne są takie same dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie i są przygotowane przez koordynatora ogólnopolskiego. Pozostałe 10 pytań dotyczy znajomości parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – są one przygotowane przez koordynatora parkowego. Oceną drużyny była suma punktów poszczególnych jej członków. Indywidualnie można było uzyskać 25 punktów, zaś łącznie drużyna maksymalnie mogła zdobyć 100 punktów.

Indywidualnie najwyższą ilość punktów zdobyła nasza uczennica Martyna Bartoszuk drugie miejsce indywidualne zdobyli – uczeń naszego gimnazjum Michał Olszewski oraz uczeń z Gimnazjum w Dubeninkach Krzysztof Burba.

Gratulujemy wygranej w konkursie!

Opiekunowie:

Justyna Przekop i Anna Janonis-Klimko

 


Aktualności

Powiązane artykuły